efekty dźwiękowe

reklamy

gry

animacje i filmy

muzyka

vlogi

miks i mastering

wykłady

kontakt

o mnie

ENG

PL

Animacja dźwiękiem

Gra dźwiękiem

Cele wykładu: 

 

•Pomoc w zrozumieniu procesu tworzenia dźwięku i efektów dźwiękowych, 

  pomocne rady dotyczące pracy z dźwiękowcami, lektorami i kompozytorami.

•Stworzenie samodzielnego szkicu muzycznego lub muzyki i efektów w domowych

  warunkach z pomocą prostych narzędzi. 

•„Myślenie dźwiękiem” podczas animacji, by osiągnąć zamierzony efekt.

 

Do kogo skierowane są warsztaty?

 

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do ludzi ze środowiska animacji (reżyserów, animatorów,  scenarzystów). Wykład równocześnie może okazać się pomocny dla poczatkujących dźwiękowców i kompozytorów, którzy chcą rozpocząć przygodę z efektami dźwiękowymi.

 

Forma

 

Zajęcia będą prowadzone w formie aktywnego wykładu połączonego z warsztatami. Stanowisko prowadzącego będzie miejscem umożliwiającym kontrolę nad slajdami i materiałami multimedialnymi, dodatkowo będzie przygotowane drugie stanowisko skierowane w stronę słuchaczy, które będzie pełniło rolę stanowiska warsztatowego. Wybrani słuchacze/chętni uczestnicy będą mogli wykonywać zadania zgodnie z moimi zaleceniami, bądź z podpowiedzią innych uczestników, co w końcowym efekcie ma zainspirować słuchaczy do burzy mózgów. Oba stanowiska będą posiadały niezależne ekrany i rzutniki do wyświetlania  zawartości, by była dostępna dla wszystkich. Stanowiska będą także posiadały podłączenie do nagłośnienia, którym będziemy sie posługiwać na warsztatach. Stanowisko warsztatowe będzie  wyposażone w  profesjonalne mikrofony oraz klawiaturę sterującą w systemie MIDI.

 

Przewidywany czas trwania zajęć

 

Wykład i warsztaty w zależności od potrzeb mogą być w wersji rozszerzonej lub skróconej.  W zależności od dostępnego czasu zajęcia mogą odbyć się w formie dwugodzinnej sesji lub w formie dwóch dwugodzinnych spotkań.

wykład połączony z mini warsztatami dotyczący pracy dźwiękowca i pracy game designerów z dźwiękowcem.

Celem spotkania jest

1. Pomoc w zrozumieniu procesu tworzenia dźwięku i efektów dźwiękowych, rady dla game designerów dotyczące pracy z dźwiękowcami, lektorami i kompozytorami.

2. Poznanie procesu stworzenia samodzielnie szkicu muzycznego lub muzyki i efektów w domowych warunkach z pomocą prostych narzędzi. 

3. „Myślenie dźwiękiem” podczas projektowania gry, by osiągnąć zamierzony efekt.

 

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do game designerów, animatorów, scenarzystów. Wykład równocześnie może okazać się pomocny dla początkujących dźwiękowców i kompozytorów, którzy chcą rozpocząć przygodę z efektami dźwiękowymi.

wykłady

pro

Damian Czajka   audio         duction